header website

Een advies komt altijd tot stand na een kennismakingsgesprek en een uitgebreide intake. Gezamenlijk zullen we alle mogelijkheden bezien en afwegen wat de beste keus in deze situatie is.

Uit de praktijk is namelijk gebleken dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat uw medewerkers training nodig hebben. Na de uitgebreide intake kunnen we gezamenlijk tot een andere conclusie komen. Ik kan u dan uiteraard wel adviseren wat de volgende stappen zouden kunnen zijn die tot het gewenste resultaat leiden.

Deze methode geldt ook voor de individuele coaching, ook hier zullen we gezamenlijk bezien wat de beste keus is wat tot de optimale situatie of het gewenste resultaat leidt.

 

TeBaGo teamwerk en coaching